Yêu cầu dành cho quản trị viên.
Đối với các quản trị viên:
1 - tích cực làm việc, nhiệt tình chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
2 - tích cực quảng báo, giới thiệu chợ 247 đến mọi người, chú trọng các shop, cửa hàng và người kinh doanh online
3 - tích cực quảng bá và giới thiệu website
4 - phê duyệt bài viết đúng theo chuyên mục
Đánh giá bài
ơi!
Đánh giá sản phẩm?