Xin chào các bạn
Đây là những quy định chung của chúng tôi
Đề nghị quý bạn tham gia diễn đàn
Tuân thủ các quy định của hopcho247.com
1 - Đăng tin đúng theo chuyên đề
2 - Đăng tin phải kèm theo ảnh
3 - Đăng chi tiết sản phẩm dịch vụ
4 - Nghiêm cấm đăng các tin chính trị
5 - Nghiêm cấm quảng bá văn hóa đồi trụy
6 - Nghiêm cấm đăng các tin chống phá đảng và nhà nước
7 - Nghiêm cấm đăng tin về phân biệt trủng tộc, màu da, chống lại loài người
8 - Nghiêm cấm đăng các tin bôi nhọ danh dự, cá nhân, tổ chức
9 - Nghiêm cấm đăng bán các sản phẩm, dịch vụ trong danh sách cấm mua bán, vận chuyển được nhà nước quy định, ban hành
10 - Nghiêm cấm đăng các tin nhằm xúi dục người khác phạm tội, hoặc kích động phản động
Mua ban - rao vat
Sửa lần cuối:
Đánh giá bài
ơi!
Đánh giá sản phẩm?