32D3B9D2-0F2A-46DA-BB94-D0D90D53D22B.jpeg
11BF1B27-CAD2-4A7F-A5BC-11FCEACFAB38.jpeg
3660B15F-BB5F-4CEA-910B-20F39C6734A7.jpeg
C0C2EBF9-3BE5-479D-80D9-56F472A1BE4E.jpeg
27CFA018-C474-4952-ADED-92FEBA5AC0AB.jpeg 77A359C3-5781-4DF0-BD33-C01897BA5A81.jpeg C0C2EBF9-3BE5-479D-80D9-56F472A1BE4E.jpeg 11BF1B27-CAD2-4A7F-A5BC-11FCEACFAB38.jpeg 32D3B9D2-0F2A-46DA-BB94-D0D90D53D22B.jpeg 77A359C3-5781-4DF0-BD33-C01897BA5A81.jpeg 27CFA018-C474-4952-ADED-92FEBA5AC0AB.jpeg C0C2EBF9-3BE5-479D-80D9-56F472A1BE4E.jpeg
77A359C3-5781-4DF0-BD33-C01897BA5A81.jpeg
27CFA018-C474-4952-ADED-92FEBA5AC0AB.jpeg

Em mới ôm được lô hàng nhập 100% cotton. Hiệu Adidas nhé. Các bạn nữ nhanh tay chọn lựa cho người yêu thương, ox những chiếc sịp mang lại cảm giác dễ chịu và mát mẻ hơn nhé. Đảm bảo sẽ được yêu hơn đấy ạ
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đánh giá bài
ơi!
Đánh giá sản phẩm?