71C63EFF-9BD3-439D-AB96-F584D8DC9E47.jpeg
. Dù con gái đang bệnh suốt những ngày qua. Nhưng em vẫn kg quên nhiệm vụ. Hàng vẫn đi đều và đúng hẹn đến tay các khách yêu. Cảm ơn các anh chi em đã ủng hộ mẹ con nhà em!!!!
Đánh giá bài
ơi!
Đánh giá sản phẩm?