Quy Định Dành Cho Khách Đăng Tin

Xin chào các bạn
Đây là những quy định chung của chúng tôi
Đề nghị quý bạn tham gia diễn đàn
Tuân thủ các quy định của hopcho247.com
1 - Đăng tin đúng theo chuyên đề
2 - Đăng tin phải kèm theo ảnh
3 - Đăng chi tiết sản phẩm dịch vụ
4 - Nghiêm cấm đăng các tin chính trị
5 - Nghiêm cấm quảng bá văn hóa đồi trụy
6 - Nghiêm cấm đăng các tin chống phá đảng và nhà nước
7 - Nghiêm cấm đăng tin về phân biệt trủng tộc, màu da, chống lại loài người
8 - Nghiêm cấm đăng các tin bôi nhọ danh dự, cá nhân, tổ chức
9 - Nghiêm cấm đăng bán các sản phẩm, dịch vụ trong danh sách cấm mua bán, vận chuyển được nhà nước quy định, ban hành
10 - Nghiêm cấm đăng các tin nhằm xúi dục người khác phạm tội, hoặc kích động phản động
Mua ban - rao vat
 
Sửa lần cuối:
Đánh giá bài
ơi!
Đánh giá sản phẩm?